KNJIGA O PRAZNINI

~

Ni To Ičijev Put strategije zapisan je u ovoj Knjizi o Praznini.

Ono što se zove duhom praznine tamo je gde nema ničega. To nije uključeno u čovekovo znanje. Naravno, ova praznina je ništavilo. Znajući stvari koje postoje, možete znati ono što ne postoji. To je praznina.

Ljudi u ovom svetu gledaju na stvari pogrešno, i misle da ono što ne razumeju mora da je ta praznina. To nije ta prava praznina. To je zbunjenost.

U Putu strategije, takođe, oni koji uče kao ratnici misle da bilo šta što ne mogu razumeti u svom zanatu jeste ta praznina. To nije ta prava praznina.

Da biste dostigli Put strategije, kao ratnik, morate u potpunosti proučavati druge borilačke veštine i ne odstupati čak ni malo od Puta ratnika. Sređenog i stabilnog duha, akumulirajte praksu dan za danom i sat za satom. Polirajte dvostruki duh srca i uma, i izoštravajte dvostruko poniranje percepcije i pogleda. Kada vaš duh nije ni najmanje zamračen, kada se oblaci zbunjenosti raščiste, tu je ta prava praznina.

Dok ne shvatite taj pravi Put, bilo u budizmu ili zdravim razumom, možete misliti da su stvari ispravne i u redu. Međutim, ako gledamo na stvari objektivno, sa stanovišta zakonâ ovog sveta, vidimo razne doktrine kako se udaljavaju od tog pravog Puta. Upoznajte dobro taj duh, i sa iskrenošću kao osnovom i tim pravim duhom kao Putem, odigrajte strategiju široko, ispravno i otvoreno.

Tada ćete početi da mislite o stvarima u jednom širokom smislu i, uzimavši tu prazninu kao Put, videćete Put kao prazninu.

U toj praznini je vrlina, a ne zlo. Mudrost ima postojanje, princip ima postojanje, Put ima postojanje, duh je ništavnost.[1]

Dvanaesti dan petog meseca, druge godine Šohoa (1645.).

Teruo Magonođo

ŠINMEN MUSAŠI

______________________
[1]  “Ništavnost”, u smislu da “nije nijedna stvar”, nema manifestovano postojanje, a sva manifestovana postojanja iz njega izviru; videti takođe sanskritski (budistički) termin “shunyata/šunjata” (devanagari pismo: शून्यता), kineski: “kong” 空 (pinyin: Kōng), japanski: “ku” 空 (rōmaji: Kū). (prim.prev.)

Preveo sa engleskog Mića Mijatović, 12. 01. 2013. u Beogradu, <mica.de.mijatovic@gmail.com>.

Izvor:
GO RIN NO SHO (五輪書)
A BOOK OF FIVE RINGS
~~~
Napisao Mijamoto Musaši
Preveo sa japanskog Viktor Haris

Advertisements