Takođe, ‘Sutra kontemplacije na osnove uma’ tvrdi: “Ako hoćete da razumete uzroke koji su postojali u prošlosti, gledajte na rezultate kako su se manifestovali u sadašnjosti. A ako hoćete da razumete koji će se rezultati manifestovati u budućnosti, gledajte na uzroke koji postoje u sadašnjosti.”

(“Otvaranje očiju”, iz Spisâ [Gošo] Ničirena Dajšonina, orig. str. 279; pogledati izvor ovde: http://www.sgilibrary.org/view.php?page=279 ; prev. mica.de.mijatovic@gmail.com)

Advertisements